UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU WĘGLA

Zestawienie czujników tlenku węgla, wpisanych do bazy systemu RAPEX, które stwarzają zagrożenie utraty zdrowia i życia

INFORMACJE O PRODUKTACH WYSWIETLONYCH PONIZEJ POCHODZA Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX.

SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZENSTWA KONSUMENTÓW NA OBSZARZE JEDNOLITEGO RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ.

Głównym i bezpośrednim celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie szybkiej wymiany informacji miedzy państwami członkowskimi i Komisja Europejska na temat produktów stwarzających zagrożenie oraz środków podjętych w danym kraju, by wykluczyć lub ograniczyć ich wprowadzanie na rynek, a także ewentualnie użytkowanie.

SPRAWDŹ » »